Disclaimer/Leveringsvoorwaarden

 
Op al onze offertes, overeenkomsten, opdrachten, leveringen, diensten en prestaties zijn uitsluitend van toepassing de Algemene Voorwaarden, zoals opgenomen in de Rechtsverhouding opdrachtgever – interieur (CBM 2010), welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem onder nummer 3/2010.


Digitaal inzien van de voorwaarden:

Klik hier voor de algemene voorwaarden Interieurbouw.
Klik hier voor de disclaimer.